Subvenció Dipsalut: Auto Analitzador de Clor

Dipsalut (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) ens ha concedit  una subvenció per import de 4.811,20 € per finançar la instal·lació d’un auto analitzador de clor al dipòsit municipal per controlar la qualitat de l’aigua de consum humà.

Subvenció Extraordinària de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ens ha atorgat una subvenció del Fons econòmic de caràcter extraordinari de 22.962,96€ que es destinarà a: *Subministrament enllumenat public 14.000€ *Subministrament de la llum dels edificis municipals 6.696.98€ * Joc infantil 1.497.98€ *Talla tuies 768€    

1 17 18 19 20 21 27