Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA

www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000

CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA

www.garrotxa.cat
Tel. 972 274 900

HISENDA (Delegació Girona)

www.minhap.es
Tel. 972 210 066

AEAT (Olot)

www.aeat.es
Tel. 972 269 061

SEGURETAT SOCIAL (Adm. Olot)

www.seg-social.es
Tel. 972 260 184

TRÀNSIT

www.dgt.es
Tel. 972 202 950

JUTJATS D’OLOT

www.gencat.es/justicia
Tel. 972 276 222

CADASTRE (Girona)

www.catastro.minhap.es
Tel. 972 225 050

CAMBRA DE COMERÇ (Delegació Olot)

www.cambra.gi
Tel. 972 225 050

CORREUS

www.correos.es
Tel. 900 506 070

Horari: Dilluns a divendres, de 12.30h a 13h