Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA

www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000

COSELL COMARCAL DE LA GARROTXA

https://www.garrotxa.cat

Tel. 972 274 900

HISENDA (Delegació Girona)

www.minhap.es
Tel. 972 210 066

AEAT (Olot)

www.aeat.es
Tel. 972 269 061

SEGURETAT SOCIAL (Adm. Olot)

www.seg-social.es
Tel. 972 260 184

TRÀNSIT

www.dgt.es
Tel. 972 202 950

JUTJATS D’OLOT

www.gencat.es/justicia
Tel. 972 276 222

CADASTRE (Girona)

www.catastro.minhap.es
Tel. 972 225 050

CAMBRA DE COMERÇ (Delegació Olot)

www.cambra.gi
Tel. 972 225 050

CORREUS

www.correos.es
Tel. 900 506 070

Horari: Dilluns a divendres de 12.30h a 13h