Alcaldia

Josep Reig i Canals 

Alcalde de Tortellà.

Regidor de Governació, representació institucional, hisenda i obres públiques.