Dades generals

Edifici de l'Ajuntament
Edifici de l’Ajuntament

Adreça: Pl. del Mercat, 21

Codi Postal: 17853

Comarca: Garrotxa

Telèfon: 972 687 080

Fax: 972 687 211

Adreça electrònica: ajuntament@tortella.cat

Horari d’atenció al públic: DILLUNS a DIVENDRES de 9:00 a 14:00 hores

Secretària-Interventora: Isabel Ventura i Capellà

Xifres

Nombre d’habitants: 823 (01/01/2022)

Superfície Km²: 11

Dades econòmiques

Pressupost 2023: 941.000,00 €