Edictes

Exercici: 2023 Bop: 182-0 Edicte: 7921 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 05/2023
Exercici: 2023 Bop: 141-0 Edicte: 6192 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Nomenament dels tinents d'alcalde, creació d'àrees de gestió municipal i delegació de competències
Exercici: 2023 Bop: 134-0 Edicte: 5776 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança de la taxa pel subministrament d'aigua
Exercici: 2023 Bop: 113-0 Edicte: 4965 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 03/2023
Exercici: 2023 Bop: 104-0 Edicte: 4529 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 98-0 Edicte: 4235 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament de l'aigua
Exercici: 2023 Bop: 94-0 Edicte: 4047 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 03/2023
Exercici: 2023 Bop: 73-0 Edicte: 2953 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Extracte de la resolució de l'Ajuntament de Tortellà de 6 d'abril de 2023, de convocatòria de subvencions en règim de concurrència no competitiva per a l'escolarització en llars d'infants de titularitat pública a la comarca de la Garrotxa (Convocatòria BDNS 686702)
Exercici: 2023 Bop: 62-0 Edicte: 2370 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 02/2023
Exercici: 2023 Bop: 42-0 Edicte: 1551 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 02/2023