Edictes

Exercici: 2024 Bop: 9-0 Edicte: 89 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva del pressupost general i de la plantilla de personal per a l'any 2024
Exercici: 2023 Bop: 245-0 Edicte: 11003 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 234-0 Edicte: 10416 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 233-0 Edicte: 10148 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 06/2023
Exercici: 2023 Bop: 211-0 Edicte: 9118 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 211-0 Edicte: 9117 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 06/2023
Exercici: 2023 Bop: 204-0 Edicte: 8706 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 05/2023
Exercici: 2023 Bop: 182-0 Edicte: 7921 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 05/2023
Exercici: 2023 Bop: 141-0 Edicte: 6192 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Nomenament dels tinents d'alcalde, creació d'àrees de gestió municipal i delegació de competències
Exercici: 2023 Bop: 134-0 Edicte: 5776 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança de la taxa pel subministrament d'aigua