Edictes

Exercici: 2023 Bop: 104-0 Edicte: 4529 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 98-0 Edicte: 4235 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament de l'aigua
Exercici: 2023 Bop: 94-0 Edicte: 4047 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 03/2023
Exercici: 2023 Bop: 73-0 Edicte: 2953 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Extracte de la resolució de l'Ajuntament de Tortellà de 6 d'abril de 2023, de convocatòria de subvencions en règim de concurrència no competitiva per a l'escolarització en llars d'infants de titularitat pública a la comarca de la Garrotxa (Convocatòria BDNS 686702)
Exercici: 2023 Bop: 62-0 Edicte: 2370 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 02/2023
Exercici: 2023 Bop: 42-0 Edicte: 1551 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 02/2023
Exercici: 2023 Bop: 24-0 Edicte: 793 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la gestió dels residus municipals
Exercici: 2023 Bop: 22-0 Edicte: 722 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Convocatòria pública per a l'elecció de jutge/essa de pau titular i substitut
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 12126 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu d'estabilització d'acord amb l'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 12061 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Esmena d'error material de l'anunci definitiu de la modificació de les ordenances fiscals 2023