Edictes

Exercici: 2024 Bop: 123-0 Edicte: 5521 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 02/2024
Exercici: 2024 Bop: 107-0 Edicte: 4588 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 104-0 Edicte: 4584 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 02/2024
Exercici: 2024 Bop: 78-0 Edicte: 3361 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Convocatòria pública per a l'elecció de jutge/essa de pau titular i substtitut/a
Exercici: 2024 Bop: 9-0 Edicte: 89 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva del pressupost general i de la plantilla de personal per a l'any 2024
Exercici: 2023 Bop: 245-0 Edicte: 11003 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 234-0 Edicte: 10416 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 233-0 Edicte: 10148 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 06/2023
Exercici: 2023 Bop: 211-0 Edicte: 9118 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 211-0 Edicte: 9117 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 06/2023