Informació al contribuent

Gestió i recaptació en voluntària

 • IAE. Impost d’Activitats Econòmiques
 • IBIR. Impost Béns Immobles Rústics
 • IBIU. Impost Béns Immobles Urbana
 • IVTM. Impost Vehicles Tracció Mecànica
 • TAXESC. Taxa de Recollida d’Escombraries

Recaptació en executiva

 • IAE. Impost d’Activitats Econòmiques
 • IBI Rústica. Impost de Béns Immobles Rústica
 • IBI Urbana. Impost de Béns Immobles
 • IIVTNMU. Impost Increment Valor Terrenys de Naturalesa Urbana
 • IVTM. Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
 • Taxa Escombraries
 • Lloc i horari de pagament

  OFICINA DE LA GARROTXA

  Adreça: Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 Olot

  Telèfon: 972 274 993

  Fax: 972 260 625

  E-mail: garrotxa@xalocgirona.cat

  Horari d’atenció al públic:

  De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores

  Veure mapa

 • Sistemes de pagament
  • Personalment a través de les entitats bancàries col·laboradores
  • Per internet
  • Caixer automàtic
  • Serveis de banca telefònica
  • Domiciliació bancària
  • Oficina virtual