Informació al contribuent

Gestió i recaptació en voluntària

 • IAE- Impost d’ Activitats Econòmiques
 • IBIR- Impost Béns Immobles Rústics
 • IBIU- Impost Béns Immobles Urbana
 • IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica
 • TAXESC- Taxa de Recollida d’Escombraries

 

Recaptació en executiva

 • IAE. Impost d’Activitats Econòmiques
 • IBI Rústica. Impost de Béns Immobles Rústica
 • IBI Urbana. Impost de Béns Immobles
 • IIVTNMU. Impost Increment Valor Terrenys Naurales Urbana
 • IVTM. Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
 • Taxa Escombraries

 

Lloc i horari de pagament

Oficina de la Garrotxa

Adreça: Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 Olot

Telèfon: 972 274 993

Fax: 972 260 625

E-mail: garrotxa@xalocgirona.cat

Horari d’atenció al públic:

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00

Veure mapa

 

Sistemes de pagament

 • Personalment a través de les entitats bancàries col·laboradores
 • Per internet
 • Caixer automàtic
 • Serveis de banca telefònica
 • Domiciliació bancària
 • Oficina virtual