Subvenció Agència Catalana de l’Aigua

L’Agència Catalana de l’Aigua, a través de la subvenció per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta, ens ha concedit una subvenció de 44.656,80 € per la construcció d’una nova captació d’aigua a l’abastament de Tortellà ( pou de la zona esportiva).

Amb subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua