Subvenció d’Esports de la Diputació de Girona

Gràcies a la subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines de la Diputació de Girona, d’import 3.500,00€, s’ha pogut sufragar part de les despeses de condicionament del vas gran de la piscina municipal.