Subvenció Dipsalut del Catàleg de Serveis 2023

Un any més l’Ajuntament de Tortellà, a través dels serveis tècnics del SIGMA, ha realitzat actuacions relacionades amb la protecció de la salut. Concretament s’ha treballat en els següents programes:

– Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi.

– Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor.

– Programa de suport a la gestió del risc derivat de les piscines d’ús públic de titularitat i gestió municipal.

– Programa de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres infantils.

Aquestes actuacions han estat subvencionades per DIPSALUT (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) en el marc dels programes del catàleg de serveis de l’any 2023 i l’import concedit ha estat de 4.353,95€.