Subvenció Dipsalut del Catàleg de Serveis

Gràcies a la subvenció atorgada per Dipsalut d’import 4.350,10€ s’ha pogut finançar part de la despesa de les diferents actuacions:

– Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi.
– Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor.
– Programa de suport a la gestió del risc derivat de les piscines d’ús públic de titularitat i gestió municipal.
– Programa de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres infantils.