Subvenció Treball i Formació Línia Joves 2020 – Joves Tutelats i Extutelats

Amb el suport del Fons Social Europeu, Generalitat de Catalunya, el Servei d’ocupació de Catalunya i el Ministeri de Treball i Economia Social, l’Ajuntament de Tortellà, del 19 de novembre de 2020 al 18 de novembre de 2021, amb un ajut de 19.479,96€, han pogut contractar i formar un jove extutelat per la Generalitat de Catalunya, amb un contracte de dotze mesos com a suport de la brigada municipal, per reforçar i millorar la prestació dels següents serveis bàsics: neteja viària i manteniment de espais verds, amb actuacions concretes com:

  • Neteja i desbrossament de camins.
  • Millora de la jardinera i espais verds.
  • Manteniment d’equipaments municipals.
  • Manteniment i neteja d’espais municipal i via pública.

Aquesta convocatòria ha facilitat a l’entitat poder assumir econòmicament la contractació per un any d’un jove, la regularització administrativa del jove per poder en un futur accedir al mercat laboral i altres serveis públics, i donar una oportunitat real cap a l’emancipació i a més  tenir experiència formativa professional específica i relacionada directament amb les funcions i tasques que ha exercit.