Subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2023

La Diputació de Girona en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023, ens ha concedit vàries subvencions:

Actuacions en camins 1.100,00€

Secretaria/Intervenció 10.000,00€

Despeses culturals 7.002,45€

Noves tecnologies 876,80€

Inversions 39.680,55€