Subvenció Extraordinària de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ens ha atorgat una subvenció del Fons econòmic de caràcter extraordinari de 22.962,96€ que es destinarà a: *Subministrament enllumenat public 14.000€ *Subministrament de la llum dels edificis municipals 6.696.98€ * Joc infantil 1.497.98€ *Talla tuies 768€    

1 10 11 12 13 14 19