Inscripcions a la XXXII Fira de la Quaresma del 26 de febrer (data màxima 3 de febrer)

Per sol·licitar una parada de venda cal presentar la instància genèrica fent clic AQUÍ i adjuntant la següent documentació obligatòria: Model d’instància per participar a la Fira de la Quaresma: ANNEX I Declaració responsable signada: ANNEX II Fotocòpia DNI / NIF Document que acrediti la representació, en cas que la documentació es presenti mitjançant un […]

1 12 13 14 15 16 24