Inscripcions a la XXXI Fira de la Quaresma del 6 de març (data màxima 18 de febrer)

Per sol·licitar una parada de venda cal presentar la instància genèrica fent clic AQUÍ i adjuntant la següent documentació obligatòria: Model d’instància per participar a la Fira de la Quaresma: ANNEX I Declaració responsable signada: ANNEX II Fotocòpia DNI / NIF Document que acrediti la representació, en cas que la documentació es presenti mitjançant un […]

Subvenció Dipsalut del Catàleg de Serveis

Gràcies a la subvenció atorgada per Dipsalut d’import 4.350,10€ s’ha pogut finançar part de la despesa de les diferents actuacions: – Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi. – Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor. – Programa […]

1 12 13 14 15