Subvenció de la Diputació de Girona en Actuacions en Matèria Forestal

La Diputació de Girona ens ha concedit una subvenció en actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals:

*Manteniment de parcel.les interiors: 513,00 €

*Manteniment de franges d¡perimetrals de prevenció: 650,23€