Subvenció Extraordinària de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ens ha atorgat una subvenció del Fons econòmic de caràcter extraordinari de 22.962,96€ :

*Cablejat lluminàries Plaça Oliveres 5.000,00€

*Subministrament enllumenat public 14.962,96€

* Split escola 1.500,00€

*Arbusts c/Sant Aniol 1.500,00€